Chuyển đổi bằng lái xe mẫu mới

Theo thông tư 38 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành ngày 24/20/2013 quy định quá trình đổi giấy phép lái xe từ bằng cũ (ép plastic) sang bằng mới (vật liệu pet) như sau:

Tất cả các giấy phép lái xe ô tô phải được chuyển sang vật liệu pet trước ngày 31/12/2014.

Đối với các giấy phép lái xe khác phải được chuyển đổi sang vật liệu mới trước ngày 31/12/2020.

Thông tư này có hiệu lực áp dụng từ ngày 01/03/2014. Để tránh các thủ tục rườm rà và mất thời gian, chúng tôi nhận làm thủ tục đổi giấy phép lái xe từ mẫu cũ sang mẫu mới.

quy-trinh-doi-bang-lai-xe-khi-het-han..

Đổi bằng lái xe máy.

Yêu cầu: phải còn hồ sơ gốc.

Thủ tục đổi bằng lái xe máy bao gồm:

  • 1 bản photo CMT 2 mặt.
  • 2 ảnh 3×4.
  • 1 photo bằng lái xe máy.
  • Thời hạn đổi bằng lái xe máy: từ 7 – 10 ngày.

Đổi bằng lái xe ô tô.

  • Yêu cầu: phải còn hồ sơ gốc.

Thủ tục đổi bằng lái xe ô tô bao gồm:

  • 1 bản photo CMT 2 mặt.
  • 1 bản photo bằng lái xe cũ.
  • 2 ảnh 3×4.

Thời hạn đổi bằng lái xe ô tô: từ 7 – 10 ngày.