Visa Việt Nam

Thủ tục công xin nhập cảnh cho người nước ngoài vào Việt Nam

THỦ TỤC CÔNG VĂN NHẬP CẢNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM  Bạn cần tìm hiểu thủ tục bảo lãnh cho chuyên gia nước ngoài vào Việt Nam làm việc, nhưng...

Dịch vụ trọn gói xin Công văn nhập cảnh cho người nước ngoài vào Việt Nam 2020

Dịch vụ trọn gói: Công văn nhập cảnh cho người nước ngoài vào Việt Nam và cách ly khách sạn Nếu bạn đang gặp khó khăn bởi thủ tục xin công văn...

Xin công văn nhập cảnh cách ly cho chuyên gia người nước ngoài tại Hồ Chí Minh 2020

I/Hồ sơ xin công văn nhập cảnh cho chuyên gia mới nhất 2020 cho công ty tại thành phố Hồ Chí Minh: 1.Scan mặt hộ chiếu. 2.Form 01. (Cty Khởi Nguyên soạn)...

Danh sách các nước miễn visa cho Việt Nam – Du lịch chỉ cần hộ chiếu

Xin visa là điều kiện bắt buộc để có thể đi du lịch ở một số quốc gia. Tuy nhiên, để xin được visa thì thường rất khó do những điều kiện...

Xin công văn nhập cảnh cho chuyên gia nước ngoài 2020

Hiện nay, cả nước đã bước sang giai đoạn mới phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đồng thời với khôi phục, phát triển nền kinh tế, các tổ chức, doanh nghiệp có nhu...

0975940515