Thủ tục làm visa đi Brazil | Xin visa đi Brazil

lam-visa-brazil

Thủ tục cần thiết xin Visa đi Braxin:

I/ Thủ tục xin visa đi công tác Braxin


- Bản khai thông tin cá nhân gồm: Họ tên, ngày sinh của bố mẹ đẻ; Địa chỉ lưu trú hiện tại và số điện thoại liên lạc cá nhân.
- Form có chữ ký trực tiếp của đương đơn   
- Hợp đồng lao động (photo)
- Thư mời bên đối tác, cơ quan, hoặc tổ chức gửi về (có thể bằng fax, photo, scan nếu là bản gốc thì càng tốt) 
- Quyết định của cơ quan chủ quản tại Việt Nam cử đi công tác 
- Đăng ký kinh doanh (photo)

B. Đối với hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ:

- Hộ chiếu ngoại giao được miễn 
- Hộ chiếu công vụ phải có công hàm của cục lãnh sự Bộ Ngoại Giao cấp (không mất phí) 

II/ Thủ tục xin visa đi Du lịch Braxin

- Hộ chiếu còn hạn tối thiểu 06 tháng kể từ ngày khởi hành. Phải có chữ ký ở trang thứ 3 của hộ chiếu
- 2 ảnh 4x6 
- Bản khai thông tin cá nhân gồm: Họ tên, ngày sinh của bố mẹ đẻ; Địa chỉ lưu trú hiện tại và số điện thoại liên lạc cá nhân.
- Thư mời bên đối tác ( có thể bằng fax, foto nếu là bản gốc thì càng tốt) 
- Quyết định nghỉ phép cho đi du lịch 
- Hợp đồng lao động (photo)
- Chứng minh khả năng tài chính chi trả cho chuyến đi ( tối thiểu 3000 USD )– phải có giấy xác nhận giao dịch của tài khoản trong vòng 6 tháng gần nhất