Gia hạn giấy phép lao động

Bộ luật Lao động đã được sửa đổi bổ sung năm 2007;

Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ về việc quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Thông tư số 08/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/6/2008 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 .

Nghị định số 46/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 Sửa đổi bổ sung của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP của chính phủ về việc quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

hgplaodong

LUẬT SƯ TƯ VẤN:

Khởi Nguyên trao đổi cùng bạn nội dung gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài như sau:

Các trường hợp được gia hạn giấy phép lao động

 1. Người sử dụng lao động đã có kế hoạch và đang đào tạo người lao động Việt Nam để thay thế cho công việc mà người nước ngoài đang đảm nhận, nhưng người lao động Việt Nam chưa thay thế được và người nước ngoài đó không bị xử lý kỷ luật lao động theo quy định tại điểm b, điểm c khoản 1 điều 84 của Bộ Luật lao động đã sửa đổi, bổ sung năm 2007.
 2. Người nước ngoài vào Việt Nam làm việc theo quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 điều 1 của Nghị định này mà các công việc đòi hỏi quá 36 (ba mươi sáu) tháng.

Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động

 • Mỗi người lao động làm 02 bộ hồ sơ:
 • 01 Bộ hồ sơ nộp cho  Sở lao động Tương binh và Xã hội tỉnh, thành phố nơi mà đơn vị sử dụng lao động đặt trụ sở;
 • 01 Bộ hồ sơ lưu tại Đơn vị sử dụng lao động.

Đối với người lao động nước ngoài làm việc theo hình thức hợp đng lao đng, bao gm các tài liệu sau:

Lưu ý: Trường hợp Gia hạn Giấy phép lao động phải được gửi lên Sở Lao động trước 30 ngày hết hạn – Trường hợp còn hạn dưới 30 ngày vui lòng liên hệ với Khởi Nguyên để được tư vấn

 • Mẫu đơn xin gia hạn (Mẫu 8)
 • Hợp đồng lao động
 • Hợp đồng đào tạo
 • 2 ảnh 3 x4
 • Hộ chiếu
 • Giấy phép lao động đã được cấp
 • Đăng ký kinh doanh + chứng nhận mẫu dấu

Lưu ý:

Đơn Đề nghị gia hạn giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo mẫu quy định của Bộ lao động- Thương binh và xã hội. ( Mẫu 8 ).

Trong đó phải nêu rõ lý do chưa đào tạo được người Việt Nam để thay thế, họ tên những người Việt Nam đã và đang được đào tạo, kinh phí đào tạo, thời gian đào tạo, địa điểm đào tạo để thay thế người lao động nước ngoài.

 • Bản hợp đồng lao động (có xác nhận của người sử dụng lao động).
 • Giấy phép lao động đã được cấp.
 • Đối với người nước ngoài làm việc theo hình thức thực hiện các loại hợp đồng về kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hóa, thể thao, giáo dục, y tế và nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng, hồ sơ bao gồm:
 • Đề nghị gia hạn giấy phép lao động của đối tác phía Việt Nam theo mẫu quy định của Bộ lao động – thương binh và Xã hội.
 • Bản sao hợp đồng ký kết giữa đối tác phía Việt Nam và phía nước ngoài.
 • Giấy phép lao động đã được cấp.

Thời hạn gia hạn của giấy phép lao đng

 • Thời hạn gia hạn của giấy phép lao động phụ thuộc vào thời gian làm việc tiếp của người nước ngoài cho người sử dụng lao động được xác định trong hợp đồng lao động hoặc văn bản của phía nước ngoài làm việc tại Việt Nam hoặc hợp đồng ký kết giữa đối tác phía Việt Nam và phía nước ngoài.
 • Thời hạn tối đa cho mỗi lần gia hạn là 36 (ba mươi sáu) tháng.

Địa điểm nộp hồ sơ

Người lao động, đơn vị sử dụng lao động trực tiếp nộp hồ sơ Xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Sở lao động Thương Binh và Xã hội tỉnh, thành phố mà đơn vị sử dụng lao động có trụ sở chính.

Trình tự gia hạn giấy phép lao đng:

Trước ít nhất 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày giấy phép lao động hết hạn người sử dụng lao động hoặc đối tác phía Việt Nam phải nộp 01 (một) hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động cho Sở lao động – Thương binh và Xã hội đã cấp giấy phép lao động đó.

Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phải gia hạn giấy phép lao động.

Nhn giy phép lao đng đã gia hạn

Người sử dụng lao động hoặc đối tác phía Việt Nam có trách nhiệm nhận giấy phép lao động do Sở lao động – Thương binh và Xã hội cấp và trao cho người lao động.

Liên Hệ với chúng tôi

Mọi vướng mắc cho từng trường hợp cụ thể của người lao động nước ngoài tại Việt Nam, người lao động hoặc đơn vị sử dụng lao động có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ liên lạc ghi trên website này. Chúng tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ và đưa ra những ý kiến tư vấn tốt nhất.

Chúc bạn thành công!

Trân trọng!