gia-han-visa1

Xin visa vào Việt Nam cho người nước ngoài có cần đăng ký tạm trú không?

Xin visa vào Việt Nam cho người nước ngoài có cần đăng ký tạm trú không?