Xin visa đi du lịch Chile

Những điều kiện để xin thủ tục Visa du lịch đi Chile – xin visa du lịch chile (dành cho công dân Việt Nam).

1. Hộ chiếu hợp lệ.

2. Điền tờ khai Visa du lịch.

3. Thư gửi tới Tham tán lãnh sự tại Hà Nội bao gồm giới thiệu bản thân, giải

thích mục đích chuyến đi, địa chỉ liên lạc tại Chile…).

4. Giấy mời của một tổ chức hoặc cá nhân tại Chile ( ghi rõ họ tên, điện thoại, địa chỉ liên lạc).

5. Giấy đặt vé máy bay khứ hồi.

6. Hợp đồng lao động hoặc giấy tờ ngân hàng chứng minh người xin Visa có

thu nhập đủ để chi trả các chi phí ăn ở và đi lại tại Chile.

Chile-Visa

Một số chú ý

Thủ tục xin Visa có thể thay đổi đối với các công dân không phải là người Việt Nam. Những thủ tục cần

thiết khác đối với công dân nước ngoài không phải là người Việt Nam khi xin Visa du lịch đi Chile:

1. Thẻ tạm trú tại Việt Nam ( kèm hộ chiếu)

2. Công dân này phải đến trình diện với tham tán lãnh sự.

3. 2 ảnh 4×4 cm.

4. Trong một số trường hợp, cần có giấy giới thiệu của Bộ Ngoại Giao.

Rapa-nui-national-park