Xin visa công tác Mexico

Khởi Nguyên chuyên cung cấp dịch vụ xin visa công tác, du lịch, thăm thân Mexico nhanh uy tín và chất lượng nhất tại Việt Nam. Với mục đích đi khác nhau Đại sứ quán sẽ yêu cầu thủ tục khác nhau. Đối với xin visa công tác Mexico bạn cần chuẩn bị các giấy tờ sau.

Mexican-Passport-cong-tac

HỒ SƠ XIN VISA ĐI CÔNG TÁC MEXICO BAO GỒM:

1. Đơn xin cấp thi ̣thực đã được khai đầy đủ bằng chữ in hoặc máy chữ và có chữ ký của người đặt đơn (phải có chữ ký tại trang 2 và trang 3).

2. Hai (02) ảnh màu mới nhất của người đặt đơn.

3. Hộ chiếu có chữ ký của người đặt đơn và phải còn giá tri ̣ít nhất ba (3) tháng sau khi hết hạn thị thực (sổ 3,5 x 4,5 cm, nền sáng, 01 ảnh dán vào đơn, 01 ảnh nộp kèm theo).

4. 01 bản copy những trang hộ chiếu chứa thông tin cá nhân (trang 2,3).

5. Thư mời từ Mexico.

6. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của người đặt đơn và của công ty mời  7. Quyết đinh cử đi công tác của cơ quan.

8. Người mang hộ chiếu công vụ hoặc hộ chiếu ngoại giao phải nộp công hàm của Cục lãnh sự, Bộ ngoại giao Việt Nam với những thông tin sau: họ tên và ngày sinh của người đi, mục đích và thời gian của chuyến đi.

9. Bảo hiểm y tế, du lich và tai nạn hay một bảo hiểm du lich quốc tế cho toàn bộ thời gian chuyến đi và có giá trị cho tất cả các nước thuộc khối Schengen với mức trách nhiệm tối thiểu của công ty bảo hiểm là 30.000 Euro. ( = 45 000 USD ) Theo quy định mới, thị thực sẽ được cấp nhiều hơn 15 ngày so với thời gian lưu trú dự kiến của Quí vị tại khối Schengen. Vì vậy bảo hiểm cũng phải có thời hạn tương ứng – dài hơn 15 ngày. Người mang hộ chiếu công vụ hoặc hộ chiếu ngoại giao được miễn trình giấy xác nhận bảo hiểm .

10. Giấy xác nhận đặt chỗ máy bay khứ hồi.

quoc-ki-mexico

Tùy từng trường hợp, người đặt đơn có thể phải nộp thêm các giấy tờ khác theo yêu cầu. Nếu bạn gặp khó khăn vui lòng liên hệ ngay với Khởi Nguyên theo số 0975 940 515 để được tư vấn thêm.