Visa Việt Nam

Hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú - thủ tục làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam Người nước ngoài muốn đăng kí tạm trú dài hạn tại Việt...

Gia hạn thẻ tạm trú

Cấp mới – Gia hạn thẻ tạm trú cho Người Nước ngoài Thẻ tạm trú hết hạn hoặc Thay đổi số hộ chiều, cần Cấp mới – Gia hạn Thẻ tạm trú, do Cơ...

Dịch vụ xin giấy phép miễn thị thực 5 năm

Hình thức Giấy miễn thị thực Giấy miễn thị thực gồm 02 loại theo mẫu dưới đây: 1.  Loại dán: là Giấy miễn thị thực được dán vào hộ chiếu nước ngoài của người Việt...

Thủ tục xin cấp thẻ tạm trú

Thủ tục xin cấp Thẻ Tạm Trú Thủ tục xin cấp Thẻ Tạm Trú gồm: Đăng ký kinh doanh ( Photo công chứng ) Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu...

Thủ tục cấp mới giấy phép lao động

THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI THÀNH PHẦN HỒ SƠ GỒM:. Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động...

Gọi tư vấn 0975 940 515