Thủ tục làm visa công tác Bỉ

thủ tục làm visa

Khởi Nguyên là đơn vị cung cấp dịch vụ xin visa Bỉ chuyên nghiệp, chúng tôi tư vấn thủ tục làm visa công tác Bỉ, Visa thăm thân Bỉ, Visa du lịch Bỉ Hoàn tất các hồ sơ xin visa Bỉ cho khách hàng một cách nhanh gọn, chính xác nhất

Dưới đây là thủ tục làm visa đi Bỉ theo các mục đích khác nhau:

1.Một hộ chiếu đã được cấp trong vòng 10 năm trở lại, có giá trị ít nhất 3 tháng sau ngày hết hạn của thị thực cần xin. Hộ chiếu phải còn nguyên ít nhất 2 trang kề nhau chưa sử dụng để có thể dán thị thực.

 

2.Một đơn xin thị thực và hai ảnh mới, cỡ ảnh hộ chiếu (nền trắng).

Đơn phải được điền đầy đủ rõ  ràng và ký tên. Địa chỉ của người xin thị thực phải được ghi đầy đủ bằng tiếng việt có dấu.

 

3.Thư mời của công ty Bỉ. Thư này phải được viết trên mẫu thư chính thức của công ty. Thư phải nêu rõ tên, vị trí công việc, số hộ chiếu của người được mời. Thư cũng phải thể hiện mục đích, thời gian chuyến đi, địa chỉ nơi ở bên Bỉ của người được mời và nêu rõ ai sẽ thanh toán chi phí cho chuyến đi.

 

4.Thư cử đi công tác của công ty Việt nam. Thư này phải được viết trên mẫu thư chính thức của công ty. Thư phải nêu rõ tên, vị trí công việc, số hộ chiếu của người được mời. Thư cũng phải thể hiện mục đích, thời gian chuyến đi, địa chỉ nơi ở bên Bỉ của người được mời và nêu rõ ai sẽ thanh toán chi phí cho chuyến đi.

 

5.Quý vị nên nộp các giấy tờ chứng minh mối quan hệ thương mại giữa hai công ty và mối quan hệ thương mại của công ty Việt nam với các đối tác khác tại Châu Âu. Nếu Quý vị đi hội chợ, xin nộp kèm bằng chứng đã đăng ký tham gia hội chợ.

 

6.Bằng chứng về khả năng tài chính ở Việt nam : phiếu lĩnh lương 3 tháng cuối, sao kê tài khoản ngân hàng trong thời gian tối thiểu 3 tháng, thẻ tín dụng, bằng chứng nộp thuế, giấy chứng nhận sở hữu nhà, đất...

 

7.Bảo hiểm du lịch bao gồm chi phí y tế, nằm viện, chi phí cho việc hồi hương vì lý do y tế trong thời gian lưu trú tại Bỉ hoặc các nước Schengen khác. Bảo hiểm này phải có mức chi trả tổi thiểu là 30.000€ nếu xảy ra rủi ro. Quý vị nộp bản gốc chứng nhận Bảo hiểm và bản phô tô co pi. Bản gốc sẽ được trả lại cho Quý vị để xuất trình khi nhập cảnh vào khối Schengen.

8.Trường hợp đi thêm một hoặc nhiều nước khác ngoài khối Schengen, yêu cầu trình thị thực của những nước đi thêm đó

 

9.Đặt chỗ máy bay khứ hồi : bằng chứng đã đặt vé máy bay khứ hồi.

 

10.Khi nhận thị thực : trình vé máy bay (bản gốc và 1 bản phô tô co pi)

LƯU Ý QUAN TRỌNG:

  • Hồ sơ xin thị thực cần được nộp trước 3 tuần so với ngày đi dự kiến (nhưng không quá 3 tháng trước ngày đi dự kiến).
  • Các giấy tờ nộp trong hồ sơ phải mới.
  • Nếu hồ sơ nộp tại Hà nội : các giấy tờ nào là bản gốc phải được nộp kèm 1 bản phô-tô-co-pi thường (đen trắng).

Nếu hồ sơ nộp tại TP HCM :Toàn bộ hồ sơ (đã có bản phô tô co pi kèm bản gốc như hồ sơ nộp tại Hà nội) phải được phô tô co pi thêm một bộ nữa.

  • Các văn bản phải được nộp kèm bản dịch thuật công chứng nếu chúng không được viết bằng tiếng Pháp, Hà Lan, Đức hoặc Anh
  • Danh sách các giấy tờ trên là cơ sở để lập một bộ hồ sơ xin thị thực. Đại Sứ Quán có thể yêu cầu các giấy tờ bổ sung khác.
  • Nộp giấy tờ giả mạo sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự