Thủ tục xin cấp thẻ tạm trú

Xin công văn nhập cảnh, visa Việt Nam cho người nước ngoài

Thủ tục xin cấp Thẻ Tạm Trú

Thủ tục xin cấp Thẻ Tạm Trú gồm:

  1. Đăng ký kinh doanh ( Photo công chứng )
  2. Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu (Photo công chứng )
  3. Giấy xác nhận con dấu+ mẫu chữ ký của Giám đốc (mẫu- Khởi Nguyên làm )
  4. Công văn (mẫu N7A và N7B gửi kèm đánh máy tên và các mục cần khai) (mẫu- Khởi Nguyên làm )
  5. Giấy ủy quyền (mẫu- Khởi Nguyên làm )
  6. Hộ chiếu gốc
  7. Ảnh ( 2 ảnh 3×4 nền trắng)
  8. Giấy phép lao động bản gốc hoặc photo công chứng (xem thủ tục xin giấy phép lao động tại đây)

Trường hợp vợ con đi theo chồng ( bố ) cần cung cấp giấy tờ chứng minh quan hệ: Giấy đăng ký kết hôn, giấy khai sinh…dịch công chứng tiếng việt

Lưu ý: Tất cả các giấy tờ phải do Tổng Giám đốc hoặc Giám đôc ( người có tên trong đăng ký kinh doanh) ký

Trường hợp: Tổng Giám đốc hoặc Giám đôc không có mặt để ký thì phải có Giấy ủy quyền cho Phó giám đốc hoặc Giám đốc bộ phận ký thay.