Thủ tục làm visa Myanmar

I.  Loại Visa Du Lịch 1tháng

A. Những giấy tờ cần thiết

1. (2) Tờ khai xin Visa.

2. (2) ảnh màu cỡ 3x4cm dán vào tờ khai.

3. Hộ chiếu bản gốc còn giá trị từ (6) tháng trở lên tính tới ngày xin Visa.

4. Visa được cấp trong vòng 7 ngày làm việc

5. Phí cấp Visa khẩn: thêm US$ 30.00 (Visa được cấp trong vòng 03 ngày làm việc)

B. Thủ tục xin Visa

 •  Viết (2) tờ khai xin thị thực (cỡ A4)
 •  Đề nghị quý vị  khai đầy đủ và dán (2) ảnh

 II.  Visa Thương mại 3 tháng

A.  Những giấy tờ cần thiết

1. (2) Tờ khai xin Visa.

2. (2) Ảnh màu cỡ 3x4cm dán vào tờ khai.

3. Thư giới thiệu của công ty nêu rõ mục đích đi Myanmar.

4. Thư giới thiệu của cơ quan có thẩm quyền của Liên bang Myanmar

5. Hộ chiếu bản gốc còn gía trị từ (6) tháng trở lên.

6. Visa được cấp trong vòng 7 ngày làm việc)

Phí cấp Visa khẩn: thêm US$ 45.00 (Visa được cấp trong vòng 3 ngày làm việc)

7. Visa của Việt Nam hoặc thẻ cư trú tại Việt nam (nếu có).

B.  Thủ tục xin Visa

 •  Viết (2) tờ khai xin thị thực.(cỡ A4)
 •  Đề nghị quý vị khai đầy đủ và dán (2) ảnh.

III. Visa Nhập cảnh nhiều lần

A. Những giấy tờ cần thiết

1. (2) tờ khai xin Visa.

2. Thư giới thiệu của Công ty (doanh nghiệp) Việt Nam nêu rõ mục đích đi

Myanmar.

3. (2) Ảnh màu cỡ 3x4cm dán vào tờ khai.

4. Thư giới thiệu của cơ quan có thẩm quyền của Liên Bang Myanmar.

5. Hộ chiếu bản gốc còn giá trị từ (9) tháng trở lên tính tới ngày xin Visa.

6. Phí cấp Visa: US$ 280.00 (Visa được cấp trong vòng 7 ngày làm việc)

Phí cấp Visa khẩn: thêm US$ 250.00 (Visa được cấp trong vòng 3 ngày làm việc)

7. Thẻ cư trú tại Việt nam (nếu có).

B.  Thủ tục xin Visa

 •  Viết (2) tờ khai xin thị thực.(cỡ A4)
 •  Đề nghị quý vị khai đầy đủ và dán (2) ảnh.
 •  Thư giới thiệu của công ty nêu rõ mục đích đi Myanmar.
 • Thư giới thiệu của cơ quan có thẩm quyền của Liên bang Myanmar.

IV. Visa Nhập cảnh với mục đích tôn giáo.

Xem thêm: Dịch vụ xin visa myanmar

A.  Những giấy tờ cần thiết

1. (2) Tờ khai xin Visa.

2. (2) Ảnh màu cỡ 3x4cm dán vào tờ khai.

3. Hộ chiếu bản gốc còn giá trị từ (6) tháng trở lên tính tới ngày xin Visa.3

4. Phí cấp Visa: US$ 90 (Visa được cấp trong vòng (3) ngày)

Phí cấp Visa khẩn: thêm US$ 45 (Visa được cấp trong vòng (24) tiếng)

5. Đơn xin Visa nêu rõ lý do sang Myanmar không ngoài (chỉ nhằm) mục đích tôn

giáo.

6. Thư bảo đảm của Trung tâm thiền/ Tu viện/ người đáng kính trọng của Myanmar.

B.  Thủ tục xin Visa

 • Tải xuống và in (2) tờ khai thị thực.(cỡ A 4)
 • Đề nghị quý vị khai đầy đủ và dán (2) ảnh.
 • Đơn xin Visa nêu rõ lý do sang Myanmar không ngoài (chỉ nhằm) mục đích tôn giáo.
 • Thư bảo đảm của Trung tâm thiền/ Tu viện/ người đáng kính trọng của Myanmar