Quy trình làm bằng lái xe quốc tế

Làm bằng lái xe quốc tế là việc làm cần thiết và quan trọng với những người thường xuyên có mặt ở nước ngoài. Bằng việc làm bằng lái xe quốc tế thì công dân Việt Nam có thể tự mình điều khiển phương tiện giao thông khi ở nước ngoài mà không lo gặp rắc rối với cảnh sát của nước đó.

Quy trình làm bằng lái xe quốc tế

Hiện nay bạn có thể làm bằng lái xe quốc tế qua mạng đơn giản nhanh chóng. QUy trình đổi bằng lái xe quốc tế qua mạng của Tổng cục đường bộ Việt Nam như sau:

quy-trinh-lam-bang-lai-xe-quoc-te

1. Đăng ký trực tuyến

Chức năng này cho phép công dân có thể tự đăng ký cấp GPLX quốc tế trực tuyến bằng cách nhập theo đúng biểu mẫu và gửi đi. Nếu tạo hồ sơ thành công thì người đăng ký sẽ nhận được thông báo hồ sơ thành công kèm theo mã xác thực. Mã xác thực sẽ được dùng khi sửa chữa hồ sơ.

Ngoài ra sau khi đăng ký thông tin cấp GPLX quốc tế người dùng còn phải nhập thông tin đăng ký địa chỉ nhận kết quả bằng lái quốc tế.

2. Thanh toán

Quá trình thanh toán được thực hiện trực tuyến. Chức năng này cho phép người dùng thanh toán trực tuyến lệ phí cấp GPLX quốc tế mà không cần đến tận nơi.

3. Sửa hồ sơ

Chức năng này cho phép công dân có thể sửa lại thông tin hồ sơ với những hồ sơ ở trạng thái dự thảo hoặc đã bị từ chối.

quy-trinh-lam-bang-lai-xe-quoc-te

4. Kiểm tra và xác nhận hồ sơ hợp lệ

Sau khi hồ sơ được xác nhận hợp lệ thì người đăng ký nhận được email thông báo về việc hồ sơ được xác nhận từ hệ thống. Việc xác nhận đảm bảo cho các thông tin trên hồ sơ đã hợp lệ và hồ sơ sẽ được cấp GPLX Quốc tế.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ sẽ bị từ chối kèm theo lý do và bạn được hoàn lại tiền.

5. Tra cứu tình trạng hồ sơ

Chức năng này cho phép công dân tra cứu hồ sơ của mình để theo dõi trạng thái hồ sơ đã được xử lý hay chưa bằng các tìm kiếm theo mã hồ sơ và số điện thoại đã đăng ký.

6. Nhận kết quả

Khi hồ sơ được xác nhận thì cơ quan xử lý sẽ in GPLX quốc tế và chuyển kết quả cho đơn vị chuyển phát để đơn vị chuyển phát chuyển lại theo đúng đại chỉ bạn đã đăng ký.