Quy định mới về việc xin visa vào Việt Nam

Quy định về việc xin visa vào Việt Nam, cấp thị thực, xuất nhập cảnh, gia hạn visa cho người nước ngoài.

xinvissavaovietnam

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 tất cả công dân nước ngoài xin visa vào Việt  Nam, gia hạn visa, xin cấp thẻ tạm trú Việt Nam sẽ được áp dụng quy định mới của luật xuất nhập cảnh 2015 số  47/2014/QH2013  ban hành ngày 16 tháng 6 năm 2014.

Những nội quy định mới của luật mới về  việc xin visa vào Việt  Nam

Visa, thị thực cho người nước ngoài không được chuyển đổi mục đích. Ký hiệu của thị thực visa trong luật mới thể hiện sự dễ hiểu. Ký hiệu của thị thực theo quy định mới là tên viết tắt của mục đích người xin cấp thị thực.

Thị thực cấp cho Nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và Luật sư nước ngoài được hành nghề tại Việt Nam không quá 5 năm. Như vậy là thời hạn của thị thực visa dài hơn quy định cũ, quy định cũ thời hạn tối đa của visa không quá 3 năm. Người nước ngoài nhập cảnh theo diện đơn phương miễn thị thực thì lần nhập cảnh tiếp theo ít nhất là 30 ngày.

Vietnam-visa

Theo phép lệnh cũ thì không có quy định về điều này. Người nước ngoài, doanh nghiệp có sử dụng lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam cần lưu ý những nội dung quan trọng của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Mọi chi tiết về xin visa vào Việt Nam, thị thực, gia hạn visa xin quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với Khởi Nguyên để được cung cấp thông tin chi tiết xin chân thành cám ơn!