Những điều chưa biết về công viên

Liệu rằng bạn đã nghe nói về công ước Viên về giấy phép lái xe quốc tế năm 1968 hay chưa? Nội dung trong công ước này quy định những vấn đề gì trong chuyển đổi bằng lái xe quốc tế. Với bài viết này, Khởi Nguyên sẽ cung cấp những thông tin hữu ích xung quanh vấn đề này nhé.

làm-bang-lai-xe-quoc-te-uy-tin

Bài viết cũ: Làm bằng lái xe quốc tế tại Hà Nội

Công ước Viên được 73 nước kí kết trong đó có việc sử dụng bằng lái xe nội địa và bằng lái xe quốc tế. và bản hiệp ước này sẽ có hiệu lực với các nước tham gia kí kết chậm nhất vào ngày 29 tháng 3 năm 2011 ( theo điều khoản 43) Theo đó những quy định liên quan đến việc chuyển đổi giấy phép lái xe quốc tế được quy định ở Phụ lục 7 và bằng lái xe nội địa ở Phụ lục 6 của công ước.

Với điều 43 của công ước quy định những vấn đề cho giấy phép lái xe như sau:

  •  Người điều khiển phương tiện cơ giới bắt buộc phải có giấy phép lái xe.
  •  Giấy phép lái xe chỉ được cấp cho người điều khiển khi đã qua được kì thi lý thuyết và thực hành do từng quốc gia quy định.
  •  Các quốc gia kí kết phải công nhận các trường hợp sau được phép điều khiển phương tiện trên lãnh thổ của mình.
  • Sở hữu giấy phép lái xe nội địa phù hợp với những nội dung có trong phụ lục 6 của công ước.

Sở hữu giấy phép lái xe quốc tế phù hợp với những nội dung có trong phụ lục 7 của công ước và phải xuất trình giấy phép lái xe nội địa tương ứng khi có yêu cầu. Thời hạn sử dụng giấy phép xe quốc tế không được vượt quá 10 năm tính từ ngày cấp, hoặc cho đến khi ngày hết hạn của giấy phép xe nội địa, tùy vào ngày nào đến trước. Ví dụ: giấy phép xe quốc tế do Việt Nam cấp có thời hạn sử dụng 3 năm.

Các Quốc gia tham gia ký kết có quyền từ chối công nhận tính hợp lệ của giấy phép lái xe của những cá nhân dưới mười tám tuổi, hoặc riêng đối với các loại giấy phép thuộc C, D, CE, DE là dưới hai mươi mốt tuổi. Giấy phép lái xe quốc tế không được sử dụng tại quốc gia cấp mà chỉ được sử dụng tại các quốc gia tham gia kí kết công ước Viên mà thôi.