Gia Hạn Visa

Gia hạn visa Việt Nam cho người nước ngoài

Người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam khi gần hết thời gian hiệu lực của visa. Nếu muốn tiếp tục ở lại để Việt Nam thì khi gần hết hạn...

Gia hạn visa Việt Nam và những điều bạn cần biết

Visa Việt Nam ( Thị thực Việt Nam ) là loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, cho phép người nước ngoài nhập cảnh vào Việt...

Quy định của luật mới về xin cấp visa, gia hạn visa thị thực

Quy định của Luật mới về xin cấp visa, gia hạn visa thị thực, thẻ tạm trú cho người nước ngoài. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 tất cả công dân...

Quy định mới về thời gian nhập cảnh cho quốc tịch miễn thị thực

Quy định mới về thời gian nhập cảnh Việt Nam cho người nước ngoài thuộc diện miễn visa thị thực đơn phương. Theo quy định tại Điều 20 về Điều kiện nhập...

Thủ tục gia hạn visa cho người Nhật Bản

Bạn là người Nhật Bản, hoặc có người thân, đồng nghiệp là người Nhật Bản đang ở Việt Nam và muốn gia hạn visa tại Việt Nam với thời gian gia hạn bằng...

0975940515

Gọi tư vấn 0975 940 515