Gia Hạn Visa Việt Nam

Gia hạn visa Việt Nam cho người Hàn Quốc

Người Hàn Quốc đang tạm trú tại Việt Nam nếu visa hết hạn có thể xin gia hạn visa với thời hạn từ 1 tháng, 3 tháng 1 lần, 3 tháng nhiều lần. Thủ...

Thủ tục gia hạn visa cho người Hàn Quốc

Nếu bạn là người Hàn Quốc, hoặc có người thân, đồng nghiệp là người Hàn Quốc đang ở Việt Nam và muốn gia hạn visa tại Việt Nam với thời gian ở bằng ...

Thủ tục gia hạn visa cho người Nhật Bản

Nếu bạn là người Nhật Bản, hoặc có người thân, đồng nghiệp là người Nhật Bản đang ở Việt Nam và muốn gia hạn visa tại Việt Nam với thời gian ở bằng ...

Gia hạn visa cho người Đài Loan

Nếu bạn là người Đài Loan, hoặc có người thân, đồng nghiệp là người Đài Loan đang ở Việt Nam và muốn gia hạn visa tại Việt Nam với thời gian ở bằng  hoặc  lâu...

Dịch vụ gia hạn visa cho người nước ngoài

Người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam muốn tiếp tục ở lại thì khi gần hết hạn thị thực phải xin gia hạn visa Việt Nam. Việc gia hạn có thời...

Gọi tư vấn 0975 940 515