Bằng Lái Xe Việt Nam

Chuyển đổi bằng lái xe mẫu mới

Theo thông tư 38 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành ngày 24/20/2013 quy định quá trình đổi giấy phép lái xe từ bằng cũ (ép plastic) sang bằng mới (vật...

Đổi bằng lái xe mẫu mới

Thủ tục đổi Giấy phép lái xe theo mẫu mới Thông tư 15/2011/TT-BGTVT ngày 31.3.2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định: Người lái xe lập 1 bộ hồ sơ gửi trực...

Đổi bằng lái xe hết hạn sử dụng

Đổi giấy phép lái xe - thủ tục xin cấp lại giấy phép lái xe khi hết hạn Điều kiện: GPLX hết hạn sử dụng chưa quá 01 tháng. Còn đủ hồ...

0975940515

Gọi tư vấn 0975 940 515