Bằng Lái Xe Việt Nam

Thủ tục đổi giấy phép lái xe của nguời nước ngoài tại Việt Nam

Theo “Quy chế quản lý sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ” ban hành kèm theo Quyết định số 72/2005/QĐ-BGTVT ngày 28/12/2005 của Bộ GTVT và hướng dẫn...

Cấp lại bằng lái xe

Bạn muốn tự mình điều khiển phương tiện tham gia giao thông thì bắt buộc bạn phải sở hữu bằng lái xe phù hợp với phương tiện mà bạn điều khiển. Trường...

Chuyển đổi bằng lái xe mẫu mới

Theo thông tư 38 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành ngày 24/20/2013 quy định quá trình đổi giấy phép lái xe từ bằng cũ (ép plastic) sang bằng mới (vật...

Đổi bằng lái xe hết hạn sử dụng

Giấy phép lái xe - thủ tục xin cấp lại giấy phép lái xe khi hết hạn gồm những giấy tờ thủ tục gì? Nếu bạn đang có bằng lái xe hết...

0975940515