Chuyển đổi bằng lái xe mẫu mới

bng_quc_tChuyển đổi bằng lái xe mẫu mới

Theo thông tư 38 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành ngày 24/20/2013 quy định quá trình đổi giấy phép lái xe từ bằng cũ (ép plastic) sang bằng mới (vật liệu pet) như sau:

Tất cả các giấy phép lái xe ô tô phải được chuyển sang vật liệu pet trước ngày 31/12/2014.

Đối với các giấy phép lái xe khác phải được chuyển đổi sang vật liệu mới trước ngày 31/12/2020.

Thông tư này có hiệu lực áp dụng từ ngày 01/03/2014. Để tránh các thủ tục rườm rà và mất thời gian, chúng tôi nhận làm thủ tục đổi giấy phép lái xe từ mẫu cũ sang mẫu mới.

Đổi bằng lái xe máy.

Yêu cầu: phải còn hồ sơ gốc.

Thủ tục đổi bằng lái xe máy bao gồm:

1 bản photo CMT 2 mặt.

2 ảnh 3×4.

1 photo bằng lái xe máy.

Thời hạn đổi bằng lái xe máy: từ 7 – 10 ngày.

Đổi bằng lái xe ô tô.

Yêu cầu: phải còn hồ sơ gốc.

Thủ tục đổi bằng lái xe ô tô bao gồm:

1 bản photo CMT 2 mặt.

1 bản photo bằng lái xe cũ.

2 ảnh 3×4.

Thời hạn đổi bằng lái xe ô tô: từ 7 – 10 ngày.