Địa chỉ Đại sứ – Lãnh sự quán các nước

Tổng hợp địa chỉ Lãnh sự – Đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam. Mời bạn tham khảo để có thể dễ dàng và chủ động hơn trong việc xin visa hay các thủ tục liên quan.

Nội Dung Bài Viết

1/ Đại sứ quán Mông Cổ tại Hà Nội

 • Địa chỉ: Số 5 Villa Vạn Phúc
 • Điện thoại: +84 4 845 3009  | Fax: +84 4 845 4954 | Email: mongembhanoi@hn.vnn.vn
 • Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 9h00 – 12h00 & 15h00 – 17h00
 • Thành phố: Hà Nội

2/ Đại sứ quán Ai Cập tại Hà Nội

 • Địa chỉ: 63 Tô Ngọc Vân, Quận Tây Hồ
 • Điện thoại: +84 4 829 4999 | Fax: +84 4 829 4997
 • Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 : 9h00 – 15h00
 • Thành phố: Hà Nội

3/ Đại sứ quán An-Giê-Ri tại Hà Nội

 • Địa chỉ: 13 Phan Chu Trinh
 • Điện thoại: +84 4 825 3865 / 933 2151 | Fax: +84 4 826 0830 | Email: aldjazairvn@hn.vnn.vn
 • Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 : 8h00 – 16h00
 • Thành phố: Hà Nội

4/ Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội

 • Địa chỉ: 58-60 Trần Hưng Đạo
 • Điện thoại: +84 4 824 4989/ 90/ 94 | Fax: +84 4 824 4998 | Email: india@netnam.org.vn
 • Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 8h30 – 12h30 & 13h30 – 17h30
 • Thành phố: Hà Nội

5/ Đại sứ quán Hungary tại Hà Nội

 • Địa chỉ: Tầng 12 toà nhà Daeha, 360 Kim Mã
 • Điện thoại: +84 4 771 5714/ 5 | Fax: +84 4 771 5716 | Email: hungemb@hn.vnn.vn
 • Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 5 8h30 – 12h00 & 14h00 – 17h00 Thứ 6 : 8h30 – 13h30
 • Thành phố: Hà Nội

6/ Đại sứ quán Inđônêsia tại Hà Nội

 • Địa chỉ: 50 Ngô Quyền
 • Điện thoại: +84 4 825 3353/ 7969 | Fax: +84 4 825 9274 | Email: indohn@netnam.vn
 • Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 8h00 – 12h00 & 14h00 – 17h00
 • Thành phố: Hà Nội

7/ Đại sứ quán Ác-hen-ti-na ở Hà Nội

 • Địa chỉ: Tầng 8, toà nhà Deaha, 360 Kim Mã
 • Điện thoại: +84 4 831 5262/3 | Fax: +84 4 831 5288 | Email: embarg@hn.vnn.vn
 • Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 8h30 – 12h00 & 13h00 – 16h00
 • Thành phố: Hà Nội

8/ Đại sứ quán Anh và Bắc Ai Len tại Hà Nội

 • Địa chỉ: Tầng 4, 5 – 31 Hai Bà Trưng
 • Điện thoại: +84 4 936 0500 | Fax: +84 4 936 0561/ 2
 • Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 : 8h30 – 16h30
 • Thành phố: Hà Nội

9/ Đại sứ quán Áo tại Hà Nội

 • Địa chỉ: Tầng 8, Prime Center, 53 Quang Trung
 • Điện thoại: +84 4 943 3050 | Fax: +84 4 943 0355
 • Email: austrianembassyhanoi@fpt.vn  và hanoi-ob@bmaa.gv.at
 • Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 9h00 – 12h30 & 13h30 – 17h00
 • Thành phố: Hà Nội

10/ Đại sứ quán Ba Lan tại Hà Nội

 • Địa chỉ: 3 Chùa Một Cột
 • Điện thoại: +84 4 845 2027 | Fax: +84 4) 823 6914 | Email: polamb@hn.vnn.vn
 • Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 8h00 – 12h00 & 14h00 – 17h00
 • Thành phố: Hà Nội

11/ Đại sứ quán Băng-La-Đét tại Hà Nội

 • Địa chỉ: Tầng 7, toà nhà Deaha, 360 Kim Mã
 • Điện thoại: +84 4 771 6625 | Fax: +84 4 771 6628
 • Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 : 9h00 – 17h00
 • Thành phố: Hà Nội

12/ Đại sứ quán Bê-La-Rút tại Hà Nội

 • Địa chỉ: 52 Tây Hồ
 • Điện thoại: +84 4 829 0494 | Fax: +84 4 719 7125 | Email: vietnam@belembassy.org
 • Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 : 9h00 – 18h00
 • Thành phố: Hà Nội

13/ Đại sứ quán Bỉ tại Hà Nội

 • Địa chỉ: Tầng 9 Hanoi Tower, 49 Hai Bà Trưng
 • Điện thoại: +84 4 934 6179 / 80 | Fax: +84 4 934 6183 | Email: ambabel@hn.vnn.vn
 • Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 8h30 – 12h00 & 13h30 – 16h00
 • Thành phố: Hà Nội

14/ Đại sứ quán Bra-xin tại Hà Nội

 • Địa chỉ: T72 – 14 Thuỵ Khuê
 • Điện thoại: +84 4 843 2544/ 0817 | Fax: +84 4 843 2542 | Email: Vetbrem@netnam.org.vn
 • Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 9h00 – 12h00 & 14h00 – 17h00
 • Thành phố: Hà Nội

15/ Đại sứ quán Bru-nây tại Hà Nội

 • Địa chỉ: Villa 8 – 9, Phố Vạn Bảo
 • Điện thoại: +84 4 726 2003 | Fax: +84 4 726 2010 | Email: bruemviet@hotmail.com
 • Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 5 8h30 – 12h00 & 13h30 – 16h30 Thứ 6 : 8h30 – 12h00 & 14h30 – 16h30
 • Thành phố: Hà Nội

16/ Đại sứ quán Bun-ga-ri tại Hà Nội

 • Địa chỉ: Số 5 phố Núi Trúc, Vạn Phúc
 • Điện thoại: +84 4 845 2908 | Fax: +84 4 846 0856
 • Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 8h00 – 12h00 & 14h00 – 17h00
 • Thành phố: Hà Nội

17/ Đại sứ quán Ca-na-da tại Hà Nội

 • Địa chỉ: 31 Hùng Vương
 • Điện thoại: +84 4 734 5000 | Fax: +84 4 734 5049
 • Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 5 : 8h00 – 17h00 Thứ 6 : 8h00 – 13h30
 • Thành phố: Hà Nội

18/ Đại sứ quán Cam-pu-chia tại Hà Nội

 • Địa chỉ: 71 Trần Hưng Đạo
 • Điện thoại: +84 4 942 4788/ 4473/ 1149 | Fax: +84 4 943 3225 | Email: arch@fpt.vn
 • Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 8h00 – 11h30 & 14h00 – 17h00
 • Thành phố: Hà Nội

19/ Đại sứ quán Cộng Hòa Séc tại Hà Nội

 • Địa chỉ: 13 Chu Văn An
 • Điện thoại: +84 4 845 4131| Fax: +84 4 823 3996 | Email: hanoi@embassy.mzv.cz
 • Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 8h00 – 12h00 & 13h00 – 16h30
 • Lãnh sự: Thứ 2, 4, 6: 9h00 – 11h30
 • Thành phố: Hà Nội

20/ Đại sứ quán Cu-Ba tại Hà Nội

 • Địa chỉ: 65A Lý Thường Kiệt
 • Điện thoại: +84 4 942 4775/ 5070/ 5071| Fax: +84 4 942 2426 | Email: embacuba@netnam.org.vn
 • Lịch làm việc: Thứ 2 – Thứ 6 8h00 – 12h00 & 14h00 – 17h00
 • Lãnh sự: Thứ 3 – thứ 5: 14h00 – 17h00
 • Thành phố: Hà Nội

21/ Đại sứ quán Đan Mạch tại Hà Nội

 • Địa chỉ: 19 Điện Biên Phủ
 • Điện thoại: +84 4 823 1888 | Fax: +84 4 823 1999
 • Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 5 : 8h30 – 16h00 Thứ 6 : 8h30 – 15h00
 • Thành phố: Hà Nội

22/ Đại sứ quán Đức tại Hà Nội

 • Địa chỉ: 29 Trần Phú
 • Điện thoại: +84 4 845 3836/ 7/ 843 0245/ 6 | Fax: +84 4 845 3838 / 843 9969
 • Email: germanemb.hanoi@fpt.vn
 • Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 : 8h30 – 11h30
 • Thành phố: Hà Nội

23/ Đại sứ quán Hà Lan tại Hà Nội

 • Địa chỉ: Tầng 6 toà nhà Daeha, 360 Kim Mã
 • Điện thoại: +84 4 831 5650 | Fax: +84 4 831 5655 | Email: han@minbuza.nl
 • Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 8h00 – 12h00 & 13h00 – 17h00
 • Thành phố: Hà Nội

24/ Đại sứ quán Hàn Quốc tại Hà Nội

 • Địa chỉ: Tầng 12 toà nhà Daeha, 360 Kim Mã
 • Điện thoại: +84 4 771 5714/ 5 | Fax: +84 4 771 5716 | Email: hungemb@hn.vnn.vn
 • Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 5 8h30 – 12h00 & 14h00 – 17h00 Thứ 6 : 8h30 – 13h30
 • Thành phố: Hà Nội

25/ Đại sứ quán Hungari tại Hà Nội

 • Địa chỉ: Tầng 12 toà nhà Daeha, 360 Kim Mã
 • Điện thoại: +84 4 771 5714/ 5 | Fax: +84 4 771 5716 | Email: hungemb@hn.vnn.vn
 • Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 5 8h30 – 12h00 & 14h00 – 17h00 Thứ 6 : 8h30 – 13h30
 • Thành phố: Hà Nội

26/ Đại sứ quán I-Rắc tại Hà Nội

 • Địa chỉ: 50 Ngô Quyền
 • Điện thoại: +84 4 825 3353/ 7969 | Fax: +84 4 825 9274 | Email: indohn@netnam.vn
 • Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 8h00 – 12h00 & 14h00 – 17h00
 • Thành phố: Hà Nội

27/Đại sứ quán I-Ran tại Hà Nội

 • Địa chỉ: 54 Trần Phú
 • Điện thoại: +84 4 823 2068/ 9 | Fax: +84 4 823 2120
 • Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 : 8h00 – 17h00 Thứ 7: 8h00 – 12h00
 • Thành phố: Hà Nội

28/ Đại sứ quán Ixaren tại Hà Nội

 • Địa chỉ: 68 Nguyễn Thái Học
 • Điện thoại: +84 4 843 3140 | Fax: +84 4 843 5760 | Email: infor@emisrael-vn.org
 • Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 8h30 – 12h00 & 13h00 – 17h00 Trừ thứ 6 : đến 16h00
 • Thành phố: Hà Nội

29/ Đại sứ quán Lào tại Hà Nội

 • Địa chỉ: 22 Trần Bình Trọng
 • Điện thoại: +84 4 942 4576 | Fax: +84 4 822 8414
 • Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 8h00 – 11h30 & 13h00 – 16h00
 • Thành phố: Hà Nội

30/ Đại sứ quán Li-bi tại Hà Nội

 • Địa chỉ: A3 Vạn Phúc.
 • Điện thoại: +84 4 845 3379 | Fax: +84 4 845 4977.
 • Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 : 8h00 – 16h00
 • Thành phố: Hà Nội

31/ Đại sứ quán Ma-lay-xia tại Hà Nội

 • Địa chỉ: 43 – 45 Điện Biên Phủ.
 • Điện thoại: +84 4 734 3836 | Fax: +84 4 734 3829 | Email: mwhanoi@hn.vnn.vn
 • Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 5 8h00 – 12h00 & 13h15 – 16h45 Thứ 6 : 8h00 – 12h30 & 14h15 – 16h45
 • Thành phố: Hà Nội

32/ Đại sứ quán Mê-hi-cô tại Hà nội

 • Địa chỉ: Địa chỉ: T11, 14 Thụy Khuê
 • Điện thoại: +84 4 847 0948 | Fax: +84 4 847 0949 | Email: embvietnam@sre.gob.mx
 • Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 : 8h00 – 15h00
 • Thành phố: Hà Nội

33/ Đại sứ quán Mi-an-ma tại Hà Nội

 • Địa chỉ: A3 Vạn Phúc.
 • Điện thoại: +84 4 845 3369 | Fax: +84 4 845 2404.
 • Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 8h30 – 12h00 & 13h30 – 17h00
 • Thành phố: Hà Nội

34/ Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội

 • Địa chỉ: 7 Láng Hạ.
 • Điện thoại: (84-4) 772 1500 | Fax: +84 4 772 1510
 • Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 8h00 – 12h00 & 13h00 – 17h00
 • Thành phố: Hà Nội

35/ Đại sứ quán Na-uy tại Hà Nội

 • Địa chỉ: Metropole Centre, 56 Lý Thái Tổ.
 • Điện thoại: +84 4 826 2111 | Fax: +84 4 826 0222 | Email: emb.hanoi@mfa.no
 • Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 : 9h00 -16h00
 • Thành phố: Hà Nội

36/ Đại sứ quán Nam Phi tại Hà Nội

 • Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà trung tâm, 31 Hai Bà Trưng.
 • Điện thoại: +84 4 936 2000 | Fax: +84 4 936 1991 | Email: hanoi@foreign.gov.za
 • Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 8h30 – 12h00 & 12h45 – 17h00
 • Thành phố: Hà Nội

37/ Đại sứ quán Nga tại Hà Nội

 • Địa chỉ: 191 Đường La Thành.
 • Điện thoại: (84-4) 833 6991/ 2 | Fax: (84-4) 833 6995 | Email: moscow.vietnam@hn.vnn.vn.
 • Lịch làm việc: Thứ 2, 4, 5 8h00 – 13h00 & 15h30 – 19h10 Thứ 3, thứ 6 : 8h00 – 13h00
 • Thành phố: Hà Nội

38/ Đại sứ quán Niu-di-lân tại Hà Nội

 • Địa chỉ: Tầng 5, 63 Lý Thái Tổ.
 • Điện thoại: +84 4 824 1481 | Fax: +84 4 824 1480 | Email: nzembhan@fpt.vn.
 • Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 8h30 12h00 & 13h00 – 17h00
 • Thành phố: Hà Nội

39/ Đại sứ quán Palextin tại Hà Nội

 • Địa chỉ: E4b Trung Tự
 • Điện thoại: +84 4 852 4013 | Fax: +84 4 834 9696 | Email: palestine@hn.vnn.vn.
 • Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6: 8h00 – 15h00
 • Thành phố: Hà Nội

40/ Đại sứ quán Phần Lan tại Hà Nội

 • Địa chỉ: 31 Hai Bà Trưng.
 • Điện thoại: +84 4 826 6788 | Fax: +84 4 826 6766 | Email: finnemb@fpt.vn
 • Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 5 8h00 – 12h00 & 13h00 – 17h00 Thứ 6 : 8h00 – 13h00
 • Thành phố: Hà Nội

41/ Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội

 • Địa chỉ: 57 Trần Hưng Đạo.
 • Điện thoại: +84 4 943 7719 | Fax: +84 4 943 7236.
 • Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 8h30 – 12h00 & 14h00 – 18h00
 • Thành phố: Hà Nội

42/ Đại sứ quán Phi-líp-pin tại Hà nội

 • Địa chỉ: 27BTrần Hưng Đạo.
 • Điện thoại: +84 4 943 7948/ 9826/ 7873 | Fax: +84 4 943 5760.
 • Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 8:00 – 12h00 & 13h00 – 17h00
 • Thành phố: Hà Nội

43/ Đại sứ quán Rumani tại Hà Nội

 • Địa chỉ: 5 Lê Hồng Phong.
 • Điện thoại: +84 4 845 2014 | Fax: +84 4 834 0922.
 • Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 : 8h00-14h00 | Lãnh sự: Thứ 3, 5 : 9h00 – 12h00
 • Thành phố: Hà Nội

44/ Đại sứ quán Singapore tại Hà Nội

 • Địa chỉ: 41 Trần Phú.
 • Điện thoại: +84 4 823 3965/ 6 | Fax: +84 4 733 7627 | Email: singemb@hn.vnn.vn
 • Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 8h30 – 12h30 & 13h30 – 17h00
 • Thành phố: Hà Nội

45/ Đại sứ quán Slovakia tại Hà Nội

 • Địa chỉ: 6B Lê Hồng Phong.
 • Điện thoại: +84 4 845 4334/ 5 | Fax: +84 4 845 4145 | Email: zuskemb@hn.vnn.vn
 • Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 5 8h00 – 12h30 & 13h30 – 17h00 Thứ 6 : 8h00 – 13h30
 • Thành phố: Hà Nội

46/ Đại sứ quán Srilanka tại Hà Nội

 • Địa chỉ: Địa chỉ: 55B Trần Phú
 • Điện thoại: (84-4) 734 1894 | Fax: (84-4) 734 1897 | Email: slembvn@fpt.vn
 • Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 : 8h30 – 16h30
 • Thành phố: Hà Nội

47/ Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Hà Nội

 • Địa chỉ: Tầng 15, toà nhà Daeha, 360 Kim Mã.
 • Điện thoại: +84 4 771 5207/ 8/ 9 | Fax: +84 4 771 5206 | Email: embespvn@fpt.vn
 • Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 : 8h30 – 15h30
 • Thành phố: Hà Nội

48/ Đại sứ quán Thái Lan tại Hà Nội

 • Địa chỉ: 63-65 Hoàng Diệu.
 • Điện thoại: +84 4 823 5092/ 4 | Fax: +84 4 823 5088 | Email: thaiemhanoi@netnam.org.vn
 • Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 8h30 – 12h00 & 13h30 – 17h00
 • Thành phố: Hà Nội

49/ Đại sứ quán Thỗ Nhĩ Kì tại Hà Nội

 • Địa chỉ: Tầng 4 toà nhà Sao Bắc, 4 Dã Tượng.
 • Điện thoại: +84 4 822 2460 | Fax: +84 4 822 2458 | Emaill: turkeyhn@fpt.vn
 • Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 8h30 – 12h00 & 14h00 – 17h00
 • Thành phố: Hà Nội

50/ Đại sứ quán Thụy Điển tại Hà Nội

 • Địa chỉ: 2 Núi Trúc, Vạn Phúc.
 • Điện thoại: +84 4 726 0400 | Fax: +84 4 823 2195.
 • Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 5 8h00 – 12h00 & 13h00 – 16h30 Thứ 6 : 8h00 – 13h00 | Lãnh sự: Thứ 2 – thứ 6: 9h00 – 11h00
 • Thành phố: Hà Nội

51/ Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Hà Nội

 • Địa chỉ: Tầng 15, 44B Lý Thường Kiệt.
 • Điện thoại: +84 4 934 6589 | Fax: +84 4 934 6591 | Email: vertretung@han.rep.admin.ch
 • Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 5 8h30 – 12h00 & 13h00 – 17h30 Thứ 6 : 8h30 – 12h30
 • Thành phố: Hà Nội

52/ Đại sứ quán CHDCND Triều Tiên tại Hà Nội

 • Địa chỉ: 25 Cao Bá Quát.
 • Điện thoại: +84 4 845 3008 | Fax: +84 4 823 1221.
 • Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 8h30 – 11h00 & 14h30 – 17h00
 • Thành phố: Hà Nội

53/ Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội

 • Địa chỉ: 46 Hoàng Diệu.
 • Điện thoại: +84 4 845 3736.
 • Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 8h00 – 11h30 & 14h00 – 17h00
 • Thành phố: Hà Nội

54/ Đại sứ quán Úc tại Hà Nội

 • Địa chỉ: 8 Đào Tấn.
 • Điện thoại: +84 4 831 7755 | Fax: +84 4 831 7711 | Email: Austemb@fpt.vn
 • Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 8h30 – 12 & 13h00 – 17h00
 • Thành phố: Hà Nội

55/ Đại sứ quán Ukraina tại Hà Nội

 • Địa chỉ: 49 Nguyễn Du.
 • Điện thoại: +84 4 943 2764 | Fax: +84 4 943 2766 | Email: ukrchanc@hn.vnn.vn
 • Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 8h30 – 12h00 & 14h00 – 17h30
 • Thành phố: Hà Nội

56/ Đại sứ quán Ý tại Hà Nội

 • Địa chỉ: 9 Lê Phụng Hiểu.
 • Điện thoại: +84 4 825 6246/ 56 | Fax: +84 4 826 7602 | Email: embitaly@embitaly.org.vn
 • Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 8h30 – 13h00 & 14h00 – 17h00
 • Thành phố: Hà Nội

57/ Tổng lãnh sự Ấn Độ tại Sài Gòn

 • Địa chỉ: 49 Trần Quốc Thảo, Q 3.
 • Điện thoại: +84 8 930 3539/ 7498 | Fax: +84 8 930 7495 | Email: cgihcmc@hcm.vnn.vn
 • Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 8h30 – 12h30 & 13h30 – 17h30
 • Thành phố: Sài Gòn

58/ Tổng Lãnh sự Anh và Bắc Ai Len tại Sài Gòn

 • Địa chỉ: 25 Lê Duẩn, Q 1.
 • Điện thoại: +84 8 829 8433 | Fax: +84 8 822 1917 | Email: bcghcmc@hcm.vnn.vn
 • Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 8h30 – 12h00 & 13h30 – 17h00
 • Thành phố: Sài Gòn

59/ Tổng lãnh sự Ba Lan tại Sài Gòn

 • Địa chỉ: Tầng 11 Saigon Centre, 65 Lê Lợi.
 • Điện thoại: +84 8 914 2883 | Fax: +84 8 914 2884 | Email: hgrphcm@hcm.vnn.vn
 • Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 8h00 – 12h00 & 14h00 – 17h00
 • Thành phố: Sài Gòn

60/ Tổng lãnh sự Bỉ tại Sài Gòn

 • Địa chỉ: Tầng 17, Sun Wah Tower, 115 Nguyễn Huệ.
 • Điện thoại: +84 8 821 9354 | Fax: +84 8 821 9304 | Email: Consubel@hcm.vnn.vn
 • Lịch làm việc: Thứ 2, thứ 3, thứ 5, thứ 6 : 9h00 – 12h00
 • Thành phố: Sài Gòn

61/ Tổng lãnh sự Ca-na-da tại Sài Gòn

 • Địa chỉ: 235 Đồng Khởi, Q 1.
 • Điện thoại: +84 8 854 5025 | Fax: +84 8 829 4528.
 • Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 5 : 8h00 – 17h00 Thứ 6 : 8h00 – 13h30
 • Thành phố: Sài Gòn

62/ Tổng Lãnh sự Cam-pu-chia tại Sài Gòn

 • Địa chỉ: 41 Phùng Khắc Khoan, Q 1.
 • Điện thoại: +84 8 829 2751 | Fax: +84-8) 827 7696 | Email: Cambocg@hcm.vnn.vn
 • Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 07.30 – 11h30 & 14h00 – 17h00
 • Thành phố: Sài Gòn

63/ Tổng lãnh sự Cộng hòa Séc tại Sài Gòn

 • Địa chỉ: 28 bis Mạc Đĩnh Chi, Q 1.
 • Điện thoại: +84 8 829 0585 | Fax: +84 8 822 6043 | Email: hochiminh@honorary.mzv.cz
 • Thành phố: Sài Gòn

64/ Tổng lãnh sự Cu Ba tại Sài Gòn

 • Địa chỉ: 45 Phùng Khắc Khoan, Q 1.
 • Điện thoại: +84 8 829 7350 | Fax: +84 8 829 5293 | Email: cubacons@hcm.netnam.vn
 • Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 8h00 – 11h30 & 13h30 – 16h30
 • Thành phố: Sài Gòn

65/ Tổng lãnh sự Đức tại Sài Gòn

 • Địa chỉ: 126 Nguyễn Đình Chiểu, Q 3.
 • Điện thoại: +84 8 829 1967 | Fax: +84 8 823 1919 | Email: gk-hochiminh@hcm.fpt.vn
 • Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 : 8h30 – 11h30
 • Thành phố: Sài Gòn

66/ Tổng lãnh sự Hà Lan tại Sài Gòn

 • Địa chỉ: Saigon Tower 29 Lê Duẩn, Q 1.
 • Điện thoại: +84 8 823 5932 | Fax: +84 8 823 5934 | Email: hcm@minbuza.nl
 • Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 8h00 – 12h00 & 12h30 – 16h30
 • Thành phố: Sài Gòn

67/ Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại Sài Gòn

 • Địa chỉ: 107 Nguyễn Du, Q 1.
 • Điện thoại: +84 8 822 5757 | Fax: +84 8 822 5750 | Email: hcm02@mofat.go.kr
 • Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6: 8h30 – 17h30
 • Thành phố: Sài Gòn

68/Tổng Lãnh sự Hungari tại Sài Gòn

 • Địa chỉ: 22 Phùng Khắc Khoan, Q 1.
 • Điện thoại: +84 8 829 0130 | Fax: +84 8 829 2410.
 • Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 5 : 8h00 – 17h00 Thứ 6 : 8h00 – 12h00
 • Thành phố: Sài Gòn

69/ Tổng lãnh sự Indonêxia tại Sài Gòn

 • Địa chỉ: 18 Phùng Khắc Khoan, Q 1.
 • Điện thoại: +84 8 825 1888 | Email: indohcmc@hcm.fpt.vn
 • Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 8h30 – 12h00 & 14h00 – 16h30
 • Thành phố: Sài Gòn

70/ Tổng lãnh sự Lào tại Sài Gòn

 • Địa chỉ: 93 Pasteur.
 • Điện thoại: +84 8 829 7667 | Fax: +84 8 829 9272.
 • Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 8h00 – 11h30 & 13h00 – 16h00
 • Thành phố: Sài Gòn

71/ Tổng lãnh sự Malayxia tại Sài Gòn

 • Địa chỉ: 1208 số 2 Ngô Đức Kế, Q 1.
 • Điện thoại: +84 8 829 9023 | Fax: +84 8 829 9027.
 • Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 8h00 – 12h00 & 13h30 – 16h30
 • Thành phố: Sài Gòn

72/ Tổng Lãnh sự Mỹ tại Sài Gòn

 • Địa chỉ: 4 Lê Duẩn, Q 1.
 • Điện thoại: +84 8 822 9433 | Fax: +84 8 822 9434.
 • Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 8h00 – 12h00 & 13h00 – 17h00
 • Thành phố: Sài Gòn

73/ Tổng Lãnh sự Nga tại Sài Gòn

 • Địa chỉ: 40 Bà Huyện Thanh Quan, Q 3.
 • Điện thoại: +84 8 930 3936 | Fax: +84 8 930 3937 | Email: cgrushcm@fmail.vnn.vn
 • Lịch làm việc: Thứ 2, 4, 5 8h00.

Trong quá trình xin visa nếu gặp khó khăn hay cần tư vấn hổ trợ đừng quên liên hệ với Khởi Nguyên để nhận được sự tư vấn và hổ trợ tốt nhất từ chúng tôi.