#1 Dịch vụ làm VISA | thủ tục xin GIA HẠN VISA trong và ngoài nước

Thủ tục xin cấp Thẻ Tạm Trú

Thủ tục xin cấp Thẻ Tạm Trú gồm: 

   1. Đăng ký kinh doanh ( Photo công chứng ) 

   2. Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu (Photo công chứng )  

   3. Giấy xác nhận con dấu+ mẫu chữ ký của Giám đốc (mẫu- Khởi Nguyên làm )    

   4. Công văn (mẫu N7A và N7B gửi kèm đánh máy tên và các mục cần khai) (mẫu- Khởi Nguyên làm )

   5. Giấy ủy quyền (mẫu- Khởi Nguyên làm )

   6. Hộ chiếu gốc 

   7. Ảnh ( 2 ảnh 3x4 nền trắng)  

   8. Giấy phép lao động bản gốc hoặc photo công chứng (Trường hợp cần)     

Trường hợp vợ con đi theo chồng ( bố ) cần cung cấp giấy tờ chứng minh quan hệ: Giấy đăng ký kết hôn, giấy khai sinh…dịch công chứng tiếng việt    

Lưu ý: Tất cả các giấy tờ phải do Tổng Giám đốc hoặc Giám đôc ( người có tên trong đăng ký kinh doanh) ký    

Trường hợp: Tổng Giám đốc hoặc Giám đôc không có mặt để ký thì phải có Giấy ủy quyền cho Phó giám đốc hoặc Giám đốc bộ phận ký thay