#1 Dịch vụ làm VISA | thủ tục xin GIA HẠN VISA trong và ngoài nước

Visa Việt Nam

Thủ tục cấp mới giấy phép lao động

Lượt xem: 0

THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI THÀNH PHẦN HỒ SƠ GỒM:. Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động Đơn đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài – Mẫu số 06 2. Giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở...

Làm visa Việt Nam cho người Yemen

Lượt xem: 0

Xin visa Việt Nam cho người Yemen / Làm visa Việt Nam cho người Yemen KHỞI NGUYÊN chuyên cung cấp dịch vụ làm visa Việt Nam cho người Yemen muốn nhập cảnh vào Việt Nam. Nếu Bạn là người Yemen hoặc có bạn bè mang quốc tịch Yemen cần xin visa du lịch Việt Nam, Hay công ty Quý...

Làm visa Việt Nam cho người Sudan - Su Dang

Lượt xem: 0

Xin visa Việt Nam cho người Sudan - Su Dang / Làm visa Việt Nam cho người Sudan - Su Dang KHỞI NGUYÊN chuyên cung cấp dịch vụ làm visa Việt Nam cho người Sudan - Su Dang muốn nhập cảnh vào Việt Nam. Nếu Bạn là người Sudan - Su Dang hoặc có bạn bè mang quốc tịch Sudan - Su Dang cần xin visa du...

Làm visa Việt Nam cho người Srilanka

Lượt xem: 0

Xin visa Việt Nam cho người Srilanka / Làm visa Việt Nam cho người Srilanka KHỞI NGUYÊN chuyên cung cấp dịch vụ làm visa Việt Nam cho người Srilanka muốn nhập cảnh vào Việt Nam. Nếu Bạn là người Srilanka hoặc có bạn bè mang quốc tịch Srilanka cần xin visa du lịch Việt Nam, Hay công ty...

Xin visa Việt Nam cho người Libang - Liban

Lượt xem: 0

Xin visa Việt Nam cho người Libang - Liban / Làm visa Việt Nam cho người Libang - Liban KHỞI NGUYÊN chuyên cung cấp dịch vụ làm visa Việt Nam cho người Libang - Liban muốn nhập cảnh vào Việt Nam. Nếu Bạn là người Libang - Liban hoặc có bạn bè mang quốc tịch Libang - Liban cần xin visa du lịch...

Xin visa Việt Nam cho người Lybi

Lượt xem: 0

Xin visa Việt Nam cho người Lybi / Làm visa Việt Nam cho người Lybi KHỞI NGUYÊN chuyên cung cấp dịch vụ làm visa Việt Nam cho người Lybi muốn nhập cảnh vào Việt Nam. Nếu Bạn là người Lybi hoặc có bạn bè mang quốc tịch Lybi cần xin visa du lịch Việt Nam, Hay công ty Quý...

Xin visa Việt Nam cho người Irac

Lượt xem: 0

Xin visa Việt Nam cho người Irac / Làm visa Việt Nam cho người Irac KHỞI NGUYÊN chuyên cung cấp dịch vụ làm visa Việt Nam cho người Irac muốn nhập cảnh vào Việt Nam. Nếu Bạn là người Irac hoặc có bạn bè mang quốc tịch Irac cần xin visa du lịch Việt Nam, Hay công ty Quý...

Xin visa Việt Nam cho người Pakistan

Lượt xem: 0

Xin visa Việt Nam cho người Pakistan / Làm visa Việt Nam cho người Pakistan KHỞI NGUYÊN chuyên cung cấp dịch vụ làm visa Việt Nam cho người Pakistan muốn nhập cảnh vào Việt Nam. Nếu Bạn là người Pakistan hoặc có bạn bè mang quốc tịch Pakistan cần xin visa du lịch Việt Nam, Hay công ty...

Xin visa Việt Nam cho người Afganistan

Lượt xem: 0

Xin visa Việt Nam cho người Afganistan / Làm visa Việt Nam cho người Afganistan KHỞI NGUYÊN chuyên cung cấp dịch vụ làm visa Việt Nam cho người Afganistan muốn nhập cảnh vào Việt Nam. Nếu Bạn là người Afganistan hoặc có bạn bè mang quốc tịch Afganistan cần xin visa du lịch Việt Nam, Hay...

Xin visa Việt Nam cho người Bangladesh

Lượt xem: 0

Xin visa Việt Nam cho người Bangladesh / Làm visa Việt Nam cho người Bangladesh KHỞI NGUYÊN chuyên cung cấp dịch vụ làm visa Việt Nam cho người Bangladesh muốn nhập cảnh vào Việt Nam. Nếu Bạn là người Bangladesh hoặc có bạn bè mang quốc tịch Bangladesh cần xin visa du lịch Việt Nam, Hay...