Dịch vụ làm VISA, thủ tục xin GIA HẠN VISA Việt Nam cho người nước ngoài

thủ tục làm visaLàm visa Braxin, Thủ tục làm visa Brazil, Các loại visa Brazil, Hướng dẫn làm visa Braxin, Thủ tục xin visa du lịch Braxin và visa công tác

Thủ tục cần thiết xin Visa đi du lịch Braxin, visa đi công tác Brazil, làm visa Brazil

I/ Thủ tục xin visa đi công tác Braxin

- Bản khai thông tin cá nhân gồm: Họ tên, ngày sinh của bố mẹ đẻ; Địa chỉ lưu trú hiện tại và số điện thoại liên lạc cá nhân.
- Form có chữ ký trực tiếp của đương đơn   
- Hợp đồng lao động (photo)
- Thư mời bên đối tác, cơ quan, hoặc tổ chức gửi về (có thể bằng fax, photo, scan nếu là bản gốc thì càng tốt) 
- Quyết định của cơ quan chủ quản tại Việt Nam cử đi công tác 
- Đăng ký kinh doanh (photo)

B. Đối với hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ:

- Hộ chiếu ngoại giao được miễn 
- Hộ chiếu công vụ phải có công hàm của cục lãnh sự Bộ Ngoại Giao cấp (không mất phí) 

II/ Thủ tục xin visa đi Du lịch Braxin

- Hộ chiếu còn hạn tối thiểu 06 tháng kể từ ngày khởi hành. Phải có chữ ký ở trang thứ 3 của hộ chiếu
- 2 ảnh 4x6 
- Bản khai thông tin cá nhân gồm: Họ tên, ngày sinh của bố mẹ đẻ; Địa chỉ lưu trú hiện tại và số điện thoại liên lạc cá nhân.
- Thư mời bên đối tác ( có thể bằng fax, foto nếu là bản gốc thì càng tốt) 
- Quyết định nghỉ phép cho đi du lịch 
- Hợp đồng lao động (photo)
- Chứng minh khả năng tài chính chi trả cho chuyến đi ( tối thiểu 3000 USD )– phải có giấy xác nhận giao dịch của tài khoản trong vòng 6 tháng gần nhất